Voluntariatul

Reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup.

Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii precum: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţamânt, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea.

Autoritățile administrației publice locale susțin voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetățenii pot participa activ la activități de voluntariat în comunitățile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acțiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, și altele asemenea.

Voluntariat în domeniul asistenței sociale:

• ajutor acordat pentru realizarea activităților din viața de zi cu zi pentru persoanele dependente
• efectuarea de cumpărături și menaj
• facilitarea deplasării în exterior și însoțire
• acompaniere și socializare
• distribuire de pachete de ajutoare

Cine poate fi voluntar

Oricine poate să devină voluntar, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat

Cum poți deveni voluntar

Descarcă formularul de înscriere, completează-l și trimite-l la primariacirta@gmail.com

Formular de înscriere