Asociaţia Microregională „Felcsík” (Ciucul de Sus) a fost înfiinţată în anul 2000 ca rezultat al alianţei Consiliului Judeţean Harghita și a consiliilor locale din Sândominic, Cârţa, Dănești și Siculeni. După separarea comunelor, asociaţia microregională s-a extins cu noile consilii locale (Tomești, Mădăraș, Racu și Ciceu). Din 2005 consiliul local din Bălan, de asemenea, a devenit membru al asociaţiei microregionale.

Planuri de dezvoltare rurală în microregiunea Ciucului de Sus. În regiunea Ciucului de Sus s-au formulat următoarele obiective strategice:

- dezvoltarea infrastructurii (canalizare, apă, gas, drumuri)
- dezvoltarea turismului și a infrastructurii turistice
- protecţia valorilor de mediu și utilizarea raţională a acestora
- creșterea eficienţei producţiei agricole, respectiv prelucrarea produselor
- dezvoltarea resurselor umane

Ei consideră important, pe lângă investiţiile infrastructurale de lungă durată, începerea dezvoltării turismului. Asta ar însemna venituri alternative pentru locuitorii regiunii. În acest sens, extinderea locurilor de cazare, inventarierea atracţiilor turistice, culturale, istorice, etc. din regiune, înfiinţarea unui birou de informaţii și de organizare, redactarea materialelor PR și publicitatea agresivă reprezintă prioritate. În vederea realizării acestor obiective ar dori să folosească resurse externe, precum fondurile (mijloacele) de pre-aderare UE: Phare, SAPARD, ISPA.

La elaborarea strategiilor de dezvoltare a regiunii Ciucului de Sus trebuie luate în considerare toate resursele locale (naturale, infrastructurale, financiare, umane, sociale) care există în regiune, exploatate sau neexploatate, precum și punctele de plecare pe care se poate baza în viitor.

Panouri noi cu numele localităţilor în Ciucul de Sus

Datorită primarilor din Regiunea Ciuclui de Sus și ca rezultat al unui proiect câștigat la Szülőföld Alap, în 2009 în cadrul Asociaţiei Microregionale „Felcsík” a început un proiect numit „Panouri cu numele localităţilor”. Scopul proiectului este realizarea unor panouri sculptate secuiești la marginea satelor din Ciucul de Sus care promovează satele respective. Pentru acest scop Regiunea Ciucului de Sus a câștigat 600.000 de forinţi de la Szülőföld Alap din care proiectul putea fi început. Restul cheltuielilor se includ în bugetul consiliilor locale. Sculptarea panourilor va fi realizată de Kosza Endre din Sândominic ceea ce va fi o provocare, deoarece este vorba de 18 panouri în total, de o înălţime de 3,5 metri și de o lăţime de 1,5 metri fiecare. Numele localităţilor vor fi sculptate în limba maghiară și română, iar în mijlocul panoului va apărea o caracteristică sau o clădire specifică a satului respectiv. Proiectul a fost lansat în 2009, bugetul este de 50.000 de lei și sperăm să se realizeze până Rusaliile anului 2010.  

Portal de web turistic datorită unui proiect Szülőföld Alap

Regiunea Ciucului de Sus în toamna anului 2009 a câștigat un proiect de 500.000 de forinţi de la Szülőföld Alap pentru realizarea unui portal web de turism regional. Proiectul trebuie realizat până în iunie 2010. Asociaţia Microregională vrea să realizeze un portal de web complex în limba maghiară, germană și engleză care s-ar concentra nu numai pe turism, ci ar pune la dispoziţia oamenilor noutăţi legate de regiune și alte informaţii importante precum hotărâri, strategii și proiecte, atât în format scris, cât și în format video.