Servicii Sociale:

Servicii de îngrijiri la domiciliu

Centre de zi pentru tineri cu dizabilități

Asistent maternal profesionist

Asistent personal

Cămin de bătrâni

Venitul minim de Incluziune

Furnizor De Servicii Sociale:

CARITAS ALBA-IULIA

DGASPC HARGHITA

Altele:

Eliberare Card-Legitimație de Parcare pentru persoanele cu handicap

Acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap grav

Angajarea asistenților personali

Anchetă socială handicap minori

Anchetă socială pentru orientare școlară

Anchetă socială la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Notificarea de plecare în străinătate a părinților cu copii minori